Magic Desktop 9.1

Magic Desktop 9.1

EasyBits Magic Desktop – 11MB – Shareware –
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating
Ma thuật Desktop là một tiện ích thuận tiện cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của tất cả mọi thứ trên máy tính của bạn. Nhận được và quản lý của bạn chủ đề, kiểu trực quan, biểu tượng, hình nền, con trỏ chuột, vv từ một giao diện. Bạn thậm chí có thể kết hợp chúng để tạo của riêng bạn tùy chỉnh chủ đề. · Trình duyệt và tải về chủ đề, hình nền, vv trong một xây dựng trong cửa hàng trực tuyến. Với nhiều tài nguyên tuyệt vời bạn có thể tùy chỉnh máy tính để bàn của bạn trong hàng ngàn cách khác nhau. Tất cả tài nguyên được phân loại tốt và dễ dàng tìm thấy. Bạn có thể tìm kiếm cho họ quá.

Tổng quan

Magic Desktop là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi EasyBits Magic Desktop.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.482 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Magic Desktop là 9.1, phát hành vào ngày 11/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

Magic Desktop đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11MB.

Người sử dụng của Magic Desktop đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Magic Desktop!

Cài đặt

người sử dụng 2.482 UpdateStar có Magic Desktop cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản